• Telefon: 035/441-451
  • Email: uciliste.brod@mail.inet.hr

Državna matura

Državna matura

Osobe koje su završile četverogodišnje srednje obrazovanja prije 2010. godine, mlađi su od 24 godine i žele upisati fakultet, odnosno neko visoko učilište, nisu obavezne polagati državnu maturu, no to im može umanjiti mogućnost upisa, jer im se pri rangiranju na upisnim listama ne pribrajaju bodovi koji se inače dobivaju polaganjem državne mature.

Takvim osobama se preporuča da kontaktiraju nadležnu službu na visokom učilištu koje žele upisati i tamo potraže informacije o mogućnostima upisa, te - po potrebi – prijave i polažu državnu maturu.

Kandidati za upis na visoka učilišta, koji su od 2010. godine do danas završili najmanje četverogodišnje srednje obrazovanje u Republici Hrvatskoj, uključujući i kandidate koji najmanje četverogodišnje srednje obrazovanje završavaju u sustavu obrazovanja odraslih, obvezni su položiti državnu maturu odnosno obvezne ispite državne mature, ostale ispite državne mature koje je visoko učilište postavilo kao uvjet, kao i ispuniti ostale propisane uvjete.

Kako i gdje se vrši prijava državne mature za polaznike srednjoškolskog obrazovanja odraslih?

Kandidati koji najmanje četverogodišnje srednje obrazovanje završavaju ili su završili u sustavu obrazovanja odraslih u Republici Hrvatskoj trebaju se:

• registrirati kao novi korisnik iz sustava obrazovanja odraslih na web stranici www.postani-student.hr. Prilikom registracije korisniku će SMS-om biti dostavljena korisnička oznaka, lozinka, PIN i TAN;

• unijeti osobne podatke i podatke o školovanju;

• unijeti završne ocjene iz svih nastavnih predmeta srednje škole;

• prijaviti željene ispite državne mature i studijske programe;

• na adresu Nacionalnoga centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja, Petračićeva 4, 10000 Zagreb(s naznakom „Dokumenti uz prijavu ispita DM“), dostaviti preporučenom poštom slijedeće dokumente:

- potpisanu (iz sustava ispisanu) prijavnicu ispita državne mature;
- dokaz o državljanstvu pod kojim se kandidat prijavljuje (ovjerenu presliku domovnice za državljane Republike Hrvatske, a ovjerenu presliku putovnice za strane državljane);
- dokaz o završetku svih razreda srednje škole (ovjerenu presliku svjedodžbi za svaki pojedini razred);
- ovjerenu presliku završne svjedodžbe srednje škole; ovjerenu presliku potvrde o rezultatima državnih ili međunarodnih natjecanja znanja (ako ih kandidat posjeduje), koja se vrjednuju za upis prijavljenoga studijskog programa
- ovjerenu presliku potvrde o rezultatima državnih ili međunarodnih natjecanja znanja (ako ih kandidat posjeduje) koji se vrednuju za upis prijavljenog studijskog programa

Dokumenti koji su poslani u svrhu prijave ispita državne mature, ujedno vrijede i za prijavu studijskih programa.

Kandidati koji prijavljuju samo studijske programe, navedene dokumente (osim prijavnice) šalju na adresu Agencije za znanost i visoko obrazovanje, Središnji prijavni ured, Donje Svetice 38, 10000 Zagreb.

VAŽNO! Dokumenti moraju biti preslike ovjerene kod javnoga bilježnika. Svjedodžbe mogu biti ovjerene i u školskoj ustanovi.

Prijava kandidata postaje valjana u trenutku kada Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja, odnosno Središnji prijavni ured provjeri točnost osobnih podataka kandidata i podatke o ocjenama i potvrdi ih u sustavu.

Polaznici obrazovanja odraslih koji prijavljuju državnu maturu u ljetnom roku, a još pohađaju završni razred, državnu maturu prijavljuju i dostavljaju potrebne dokumente do 1. veljače, a svjedodžbu završnog razreda i završnu svjedodžbu srednje škole dostavljaju kasnije, najkasnije do 2. srpnja.

Ispitima državne mature u ljetnome ispitnome roku mogu pristupiti samo kandidati koji su položili sve ispite završnog razreda do kraja nastavne godine u redovnome sustavu srednjeg obrazovanja, odnosno do sredine svibnja tekuće školske godine. Dostava dokumentacije potrebne za prijavu ispita državne mature u jesenskome roku traje do kraja srpnja tekuće školske godine.

Izuzetno je važno kontinuirano pratiti sve informacije koje se objavljuju na mrežnoj stranici www.postani-student.hr, a na kojoj će biti objavljeni uvjeti i kriteriji vrjednovanja za upis na studijske programe, kao i ostali ažurirani podatci, važne obavijesti i detaljne upute za rad sa sustavom.

Ukoliko imate dvojbi, pitanja ili poteškoća vezanih uz prijavu u sustav, rad sa sustavom, polaganje ispita državne mature ili prijavu studijskih programa, na adresi www.postani-student.hr/FAQ nalaze se ‘Često postavljena pitanja i odgovori’ koji vam mogu pomoći u rješavanju problema ili nedoumica. Također, za dodatnu pomoć možete kontaktirati Službu za podršku korisnicima na adresu e-pošte ncvvo@ncvvo.hr i broj telefona Info centra 01/4501-899 za pitanja vezano uz ispite državne mature te broj telefona 01/6274-844 vezano uz prijavu studijskih programa.

Korisni linkovi
https://www.postani-student.hr
http://www.studij.hr
http://www.ncvvo.hr
http://public.mzos.hr
http://www.azvo.hr
http://drzavnamatura.skole.hr