Maser/ka

Trajanje programa

150 sati


Potrebna predznanjaNajmanje završena osnovna škola
Starost 18 godina
Prijave
U tijeku
Potrebni dokumenti

Svjedodžba VIII. razreda ili završna svjedodžba srednje škole 
Domovnica
Rodni list (Izvod iz matice rođenih)

Liječnička potvrda medicine rada o zdravstvenoj sposobnosti obavljanja poslova masera

Sadržaji programa

 1. koristiti zaštitnu opremu i zaštitna sredstva, primijeniti pravila
     zaštite na radu, zaštite od požara i pružanja prve pomoći

  2. opisati građu i funkciju organa i organskih sustava,
      prepoznati promjene na koži te učinke masaže na
      pojedine  sustave


  3. organizirati radno mjesto, pripremiti klijenta za izvođenje
      masaže te primijeniti pravila i postupke higijene prostora i
      pribora

  4. prepoznati stanja za  provođenje masaže kao i stanja u
      kojima je masaža kontraindicirana te
planirati dinamiku i
      intenzitet masažnih tehnika

  5. razlikovati tehnike ručne masaže te odabrati i provesti
      pravilan način izvođenja masaže prema stanju klijenta

  6.
razlikovati, odabrati i koristiti razne preparate pri masaži

  7. komunicirati na primjeren način s korisnicima usluga
LiteraturaKnjige, priručnici i radni materijali osigurani su u Pučkom otvorenom učilištu BROD
PotvrdaUvjerenje o osposobljavanju - javna isprava koja se upisuje u e-radnu knjižicu